Szkolenia

W ramach usług szkoleniowych oferuję prowadzenie zajęć z zagadnień technicznych dotyczących budowy maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz języków obcych. Posiadam dyplom doktora nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bhp oraz świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego. Ponadto, szeroki zakres uprawnień do obsługi maszyn budowlanych wydanych przez IMBiGS oraz UDT umożliwia prowadzenie zajęć w ramach kursów na operatorów maszyn i urządzeń.